چنین پروژه هایی با هدف خودکفایی بیشتر در تولید خودرو صورت گرفته و ایران خودرو با اجرای چنین اقداماتی در سال گذشته جلوی خروج 105 میلیون یورو ارز از کشور را گرفت. اما در سال جاری ایران خودرو نگاه ویژه ای به ظرفیت های دانش بنیانی صنایع مختلف داشته و قصد دارد با استفاده از ظرفیت های دانش بنیانی موجود در صنعت ضمن خودکفایی در تولید بسیاری از قطعات و تعمیق ساخت داخل، هزینه های تولید خودرو را نیز کاهش دهد.

در حال حاضر هر خودرو به صورت میانگین 1750 یورو ارزبری دارد که این ارزبری از سه قسمت عمده تشکیل می شود. حدود یک سوم ارزبری تولید هر خودرو به صنایع فولاد و پتروشیمی مربوط بوده و یک سوم دیگر به صنایع برق و الکترونیک مربوط است.

یک سوم باقی مانده هم به قطعات هایتک مربوط بوده که خودروسازان در حال ساخت داخل آنها هستند. ایران خودرو با هدف کاهش ارزبری تولید هر خودرو قصد استفاده از ظرفیت های دانش بنیانی صنایع مختلف دارد و به تازگی با استفاده از ظرفیت های موجود در صنایع نظامی موفق به تولید سامانه هوشمند کنترل موتور یا همان ای سی یو دریچه گاز موتور TU5 با همکاری صنایع نظامی شده است. همین اقدام به تنهایی می تواند سالانه جلوی خروج 14 میلیون یورو ارز از کشور را بگیرد. البته که این اقدام مزایای دیگری هم داشته که از جمله آنها می توان به کاهش هزینه های تولید و ارتقای کیفیت محصولات ایران خودرو اشاره کرد.

صنعت برق و الکترونیک از جمله صنایعی بوده که در ایران چندان پیشرفته نیست. به همین دلیل خودروهای تولید شده در کشور برای قطعات الکترونیکی خود تا به امروز نیازمند واردات بودند. البته واردات تنها در خصوص قطعات صورت نمی گیرد و برخی از مواد اولیه لازمه تولید که در ایران وجود ندارند نیز از خارج کشور تامین می شود. برای تامین مواد اولیه که در ایران یافت نمی شود، راهکاری جز واردات آنها نیست.

اما برای قطعاتی که از کشورهای دیگر برای تولید خودرو وارد می کنیم می توان چاره ای اندیشید که از واردات آنها بی نیاز شویم. ایران خودرو قصد دارد با استفاده از ظرفیت های دانش بنیانی صنایع مختلف از جمله همین صنعت برق و الکترونیک و انتقال دانش متقابل از خودروساز به صنعت و از صنعت به خودروساز، موجب رشد دو طرف شود. نمونه بارز چنین اقدامی، همکاری مرکز توسعه طراحی و تولید موتور ایران خودرو موسوم به ایپکو با شرکت صنایع قطعات الکترونیکی وابسته به وزارت دفاع موسوم به صقا بوده که نتیجه آن تولید ای سی یو موتور TU5 شده که نقش ایران خودرو کالیبراسیون نرم افزاری و نقش صنایع دفاع توسعه سخت افزاری آن بوده است.

ایران خودرو قصد دارد با استفاده از ظرفیت های دانش بنیانی صنایع مختلف جلوی واردات بسیاری از قطعات هایتک خودرو را بگیرد که نتیجه آن کاهش هزینه های تولید خودرو، کاهش ارزبری، تعمیق ساخت داخل، رشد کیفی خودرو و عدم وابستگی به شرکت های قطعه ساز خارجی برای تولید و واردات قطعات الکترونیکی است. البته این تنها صنایع الکترونیکی نیستند که ایران خودرو قصد استفاده از ظرفیت های دانش بنیانی آنها را دارد.

بلکه ایران خودرو در صنعت فولاد نیز به سمت استفاده از ظرفیت های دانش بنیانی آنها حرکت کرده و ورق های فولاد مقاوم با مقاومت بالا را در دست طراحی دارند. استفاده از این آلیاژ مقاوم جدید موجب افزایش چشمگیر ایمنی خودروهای تولیدی ایران خودرو می شود و این شرکت برای پاس کردن تست تصادف جانبی محصولات خود نیاز به این آلیاژ در پنل های جانبی بدنه خودرو و ساختار بدنه دارد.

در صورتی که ظرفیت های دانش بنیانی سایر صنایع نیز در اختیار ایران خودرو قرار گیرد، یقینا وابستگی صنعت خودرو به واردات کاهش می یابد که نتیجه آن کاهش میزان خروج ارز از کشور به ازای تولید هر خودرو، افزایش کیفیت و خودکفایی در تولید خودرو خواهد شد.خودرو نویس